Oznamy pro farnost 19. 10. 2016

V pondělí nebudou mít děti vyučování náboženství.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

Jako každý rok, bude v pastoračním středisku prodej knih i kalendářů a pohledů. Při prodeji se uskuteční výstavka růženců. Prosíme o jejich zapůjčení. Růžence můžete přinést paní Bartoňkové nebo Malůšové do 25.října. Prodej i výstava bude 28.října až 30.října a 5.listopadu až 6.listopadu. Děkujeme.

Tuto neděli v 15.oo hodin je mše svatá také v kapli sv.Antonína.

Tuto neděli se koná sbírka na opravu našeho kostela.

Příští neděli bude sbírka na misie.

Prosím, aby se členové farní rady sešli tuto neděli po mši svaté v Pastoračním domě.

Přílohy

29. neděle v mezidobí
29. neděle v mezidobí