Pořad bohoslužeb v listopadu 2016

1.11.2016 úterý Slavnost VŠECH SVATÝCH 18.00 h Za dar zdraví a celou rodinu
2.11.2016 středa Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 18.00 h Za všechny zemřelé
3.11.2016 čtvrtek Připomínka sv. Martina de Porres, řeholníka 15.00 h Pohřeb zemřelé Marie Bartysové
4.11.2016 pátek Památka sv. Karla Boromejského, biskupa 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé, nemocné a zemřelé
5.11.2016 sobota   18.00 h Za zemřelou Vendy, otce, prarodiče a živou i zemřelou rodinu
6.11.2016 neděle32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
7.11.2016 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
8.11.2016 úterý   16.00 h Za svatost kněží a nová povolání
9.11.2016 středa Svátek Posvěcení lateránské baziliky 15.00 h Pohřeb zemřelé Anny Rychlíkové
10.11.2016 čtvrtek Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve 18.00 h Za zemřelého P. Antonína Dominika, rodiče, rodinu Šuránkovu a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
11.11.2016 pátekPamátka sv. Martina Tourského, biskupa 18.00 h Za zemřelého Josefa Radocha, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
12.11.2016 sobota Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka 18.00 h Za dobrovolníky Pastoračního centra P.Antonína Šuránka
13.11.2016 neděle33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
14.11.2016 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
15.11.2016 úterýPřipomínka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve   mše sv. nebude
16.11.2016 středa Připomínka sv. Markéty Skotské a připomínka sv. Gertrudy, panny 18.00 h Za zemřelého Pavla Valčuhu a zemřelou rodinu Kotačkovu a Vaňkovu
17.11.2016 čtvrtek Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice18.00 h Za zemřelého Františka Žajdlíka, manželku, živou a zemřelou rodinu, Boží ochranu a duše v očistci
18.11.2016 pátek Připomínka posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla 18.00 h Za zemřelého Františka Libosvára a celou živou i zemřelou rodinu Libosvárovu a Hlaváčovu
19.11.2016 sobota   18.00 h Za zemřelého Cyrila Křápka, manželku, syna a za dar zdraví pro celou rodinu
20.11.2016 neděleSlavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE9.00 hZa farníky
21.11.2016 pondělí Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
22.11.2016 úterýPamátka sv. Cecílie, panny a mučednice   mše sv. nebude
23.11.2016 středa Připomínka sv. Klementa I., papeže a mučedníka a připomínka sv. Kolumbána, opata 18.00 h Za zemřelého Jaromíra Žajdlíka, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví pro celou rodinu
24.11.2016 čtvrtek Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků 15.00 h Pohřeb zemřelého Oldřicha Maluše
25.11.2016 pátek Připomínka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice 18.00 h Za zemřelou Ludmilu Radochovu, manžela, dceru, syna, zetě a živou i zemřelou rodinu
26.11.2016 sobota   18.00 h Za zemřelou Boženu Hanáčkovu, manžela, dar zdraví a duše v očistci
27.11.2016 neděle1. NEDĚLE ADVENTNÍ9.00 hZa farníky
28.11.2016 pondělí   6.30 h Za zemřelou Marii Šišperovu a duše v očistci
29.11.2016 úterý     mše sv. nebude
30.11.2016 středa Svátek sv. Ondřeje, apoštola  6.30 h Za zemřelou vnučku Lucinku