Pořad bohoslužeb v prosinci 2016

1.12.2016 čtvrtek  Připomínka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
2.12.2016 pátek   18.00 h Za dar zdraví pro vnučku Kristýnku
3.12.2016 sobota  Památka sv. Františka Xaverského, kněze 18.00 h Za zemřelého Josefa Dominika, zetě a duše v očistci
4.12.2016 neděle2. NEDĚLE ADVENTNÍ9.00 hZa farníky
5.12.2016 pondělí   6.30 h Za zemřelou vnučku Lucinku
6.12.2016 úterý Připomínka sv. Mikuláše, biskupa  14.30 h  Pohřeb zemřelé Boženy Vaškové
7.12.2016 středa  Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 14.30 h Pohřeb zemřelého Stanislava Křiváka
8.12.2016 čtvrtek Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU  18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé, nemocné a zemřelé
9.12.2016 pátek  Připomínka sv. Jana Didaka Cuauhtlatoazina 18.00 h Za zemřelou Janu Hlaváčovu a celou živou i zemřelou rodinu Libosvárovu a Hlaváčovu
10.12.2016 sobota  Připomínka sv. Damasa I., papeže 18.00 h Za zemřelou matku a celou živou i zemřelou rodinu
11.12.2016 neděle3. NEDĚLE ADVENTNÍ9.00 hZa farníky
12.12.2016 pondělí  Připomínka Panny Marie Guadalupské 6.30 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
13.12.2016 úterý  Památka sv. Lucie, panny a mučednice   mše sv. nebude
14.12.2016 středa  Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 6.30 h Za živou i zemřelou rodinu Kostrůnkovu, na poděkování dožití 70 let a dar zdraví
15.12.2016 čtvrtek   mše sv. nebude
16.12.2016 pátek   18.00 h Za zemřelou Ludmilu Bachanovu, bratra s manželkou a živou i zemřelou rodinu
17.12.2016 sobota  Výroční den narození papeže Františka 18.00 h Za zemřelé Marii a Vladislava Žajdlíkovy, dvoje zemřelé rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
18.12.2016 neděle4. NEDĚLE ADVENTNÍ9.00 hZa farníky
19.12.2016 pondělí   6.30 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
20.12.2016 úterý     mše sv. nebude
21.12.2016 středa  Připomínka sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve 6.30 h Za zemřelého Františka Kusáka, manželku a celou rodinu
22.12.2016 čtvrtek   18.00 h Za zemřelou Boženu a Františka Lopatovy a duše v očistci
23.12.2016 pátek Připomínka sv. Jana Kentského, kněze  6.30 h Za zemřelého Josefa Dvořáčka a rodiče z obou stran
24.12.2016 sobota Doba vánoční  14.00 h Za děti, mládež a rodiny z farnosti
    22.00 h Za dobrodince
25.12.2016 neděleSlavnost NAROZENÍ PÁNĚ9.00 hZa farníky
26.12.2016 pondělí Svátek sv. Štěpána  9.00 h Za mládence z farnosti
27.12.2016 úterý Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty    mše sv. nebude
28.12.2016 středa  Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 18.00 h Za zemřelou Boženu Vlkovu, manžela, syna, rodinu Tvrdíkovu a celou živou i zemřelou rodinu
29.12.2016 čtvrtek Připomínka sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka  18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
30.12.2016 pátek Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa  18.00 h Za zemřelou Evu Sovadinovu, za rodinu Malušovu z obou stran, za živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
31.12.2016 sobota  Připomínka sv. Silvestra I., papeže 17.00 h Na poděkování za dary uplynulého roku