Oznamy pro farnost 23. 10. 2016

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

V sobotu 29. října od 16.oo hodin se koná na Antonínku Dušičková pouť a křížová cesta. Pěší poutníci vyjdou od kostela ze Lhoty v 15.15 hodin a kdo by potřeboval na kopec dopravit autem, může se domluvit s panem Josefem Míškem.

Sbírka na opravu našeho kostela vynesla 18 297,- Kč.

Ze svatby novomanželů Bogárových bylo darováno 2 000,- Kč.

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Tuto neděli se koná sbírka na misie.

Příští týden ze soboty na neděli se přechází na zimní čas.

Příští neděli ve 14.oo hodin bude v našem kostele vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Potom se půjdeme pomodlit ke kněžským hrobům.

Společenství vdov a vdovců zve na ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU, která se koná 20. – 23.11 2016 na svatém Hostýně.

Přílohy

30. neděle v mezidobí
30. neděle v mezidobí