Kněží a věřící budou děkovat a prosit poblíž hrobu P. Šuránka

Kněží a věřící budou děkovat a prosit poblíž hrobu P. Šuránka

Stalo se již krásnou tradicí, že v období výročí úmrtí služebníka Božího P. A. Šuránka přijíždějí kněží z blízkého i vzdáleného okolí do jeho rodiště, aby se poblíž jeho hrobu modlili za vlastní posvěcení a nová duchovní povolání. Ke společným modlitbám se spolu s věřícími setkají tentokrát již podesáte.

Letos se vzpomínková bohoslužba v Ostrožské Lhotě uskuteční v úterý 8. listopadu 2016 od 16:00

Program:
16:00 modlitba Korunky Božího milosrdenství, na kterou naváže mše svatá a adorace

Následuje průvod k hrobu P. Antonína Šuránka na místní hřbitov.

V letošním roce uplynulo 90 let do doby, kdy P. Šuránek přijal svátost kněžství. Na tuto významnou událost v jeho životě vzpomíná on sám v knize Dějiny mého povolání III.:

... Myslel jsem jen na to, abych cele odumřel světu a všemu, co „je jeho", abych byl cele, bez výhrady, nesmlouvavě celý Boží a to navždy! Neodvolatelně! ... Byl jsem si vědom své naprosté nehodnosti, ... „Já, tvůj nehodný sluha." Ale byl jsem si také vědom, Spasitelových slov, tak podivuhodně v mém dosavadním životě ověřených. „Ne vy jste si mne vyvolili, ale já jsem si vyvolil vás." (Jan 15, 16) Jsem tedy Boží! I když nehodný, přece Bohem volaný a chtěný, nyní i uzpůsobený k oltářní oběti, a proto i tím k celoživotní vlastní oběti. ...

Služebník Boží Mons. Antonín Šuránek
29. 5. 1902 Ostrožská Lhota
3. 11. 1982 Petřkovice, pohřben v Ostrožské Lhotě

Kněz, dlouholetý spirituál olomouckého kněžského semináře. V letech 1951 - 55 bezdůvodně obviněn a internován v klášteře v Želivě. Opakovaně mu byl odebírán státní souhlas pro vykonávání kněžské služby. Tvrdě pracoval i jako dělník v cementárně ve Štranberku. Po celý svůj život se snažil o posvěcení kopec sv. Antonína na Blatnické hoře. V určité roky zde i bydlel. Pořádal duchovní promluvy pro všechny věkové kategorie, pro mnohé se stal vyhledávaným zpovědníkem a duchovním rádcem.

Zemřel v pověsti svatosti. Přátelé, žáci a lidé z jeho okolí začali shromažďovat dokumenty týkající se jeho osobnosti a usilovat o jeho kanonizaci. Po úspěšném kanonizačním procesu v olomoucké diecézi byl materiál zaslán do Vatikánu, který jeho platnost roku 2000 potvrdil.

Přílohy

Pozvánka
Pozvánka