Oznamy pro farnost 30. 10. 2016

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

Tuto neděli ve 14.oo hodin bude v našem kostele vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Potom se půjdeme pomodlit ke kněžským hrobům.

Ve dnech od 25. října  do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Chtěl bych poděkovat členům a členkám červeného kříže a všem, kteří se podíleli na úklidu kolem hřbitova a okolí kostela.

Poděkování patří také vám všem, kteří jste přispěli minulou neděli do sbírky na misie. Vybralo se 6 876,- Kč.

Na tento týden připadá první pátek v měsíci.

V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit v sakristii.

Přílohy

31. neděle v mezidobí
31. neděle v mezidobí