Adventní duchovní obnova pro ženy

Adventní duchovní obnova pro ženy

V klášteře sester vincentek působí naše sestra Františka Lopatová.