Oznamy pro farnost 6. 11. 2016

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

Příští neděli se koná sbírka na charitu.

Tuto neděli po mši svaté jste zváni do farní kavárny v PD.

Prosím, aby tu na chvíli zůstali členové farní rady po ranní mši svaté.

Eucharistická hodina – Již podruhé nás vyzývají, abychom dali věřícím možnost členství ve společenství adorátorů, což je duchovní společenství věřících zapsaných do matriky členů, která je vedena na arcibiskupství. Každý přijatý obdrží Členskou knížku. Společenství navazuje na historická sdružení a eucharistická bratrstva, která v některých farnostech existovala už v barokní době. Členové společenství se snaží prožít půl hodiny s Pánem Ježíšem u svatostánku každý týden, minimálně však jednou za měsíc. Další pokyny můžete číst na vývěsce v předsíni kostela. Přihlásit se můžete u mne.

Přílohy

32. neděle v mezidobí
32. neděle v mezidobí