Oznamy pro farnost 13.11.2016

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

Tuto neděli se koná sbírka na charitu.

Prosím ženy, které uklízejí v kostele i ty, které by se případně mohly přidat, aby tu na chvíli zůstaly po ranní mši svaté ke krátké poradě.

Děkuji vám všem, kteří jste se podíleli na přípravě a pohoštění kněží a asistence, i za vaši přítomnost při vzpomínce na služebníka Božího P.Šuránka.

Příští neděli se koná ve všech farních kostelích před vystavenou Nejsvětější svátostí obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

Přílohy

33. neděle v mezidobí
33. neděle v mezidobí