Oznamy pro farnost 20.11.2016

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

Vám, kteří jste přispěli do sbírky na charitu, upřímné Pán Bůh zaplať. Vybralo se 8 200,- Kč.

Příští neděli se koná sbírka na opravy našeho kostela.

Tuto neděli se koná ve všech farních kostelích před vystavenou Nejsvětější svátostí obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

V příštím roce se připomíná výročí zjevení Panny Marie fatimským dětem. Kdo bude mít zájem, může se přihlásit na pouť.

Setkání farních rad 6.prosince v 18.oo hodin v sále orlovny.

Kdo si objednal časopis „Milujte se“, nechť si ho vyzvedne v sakristii.

Příští neděli se koná žehnání adventních věnců. Adventní věnec si můžete přede mší svatou položit před oltář.

Přílohy

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE