Oznamy pro farnost 27.11.2016

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

Tuto neděli se koná sbírka na opravy našeho kostela.

Kdo si objednal časopis „Milujte se“, nechť si ho vyzvedne v sakristii.

Tuto neděli se koná žehnání adventních věnců. Adventní věnec si můžete přede mší svatou položit před oltář.

Děkujeme všem, kteří zapůjčili své růžence na výstavu. Z prodeje knih i výstavy bylo získáno na opravu našeho kostela 3 200,- Kč. Děkujeme.

Každé pondělí a středu v době adventní zveme všechny na roráty, které začínají už v 6.3o hodin. Děti ať si vezmou lampičky s sebou. Po mši svaté pak bude pro všechny přichystaná snídaně v Pastoračním domě.

Na tento týden připadá první pátek v měsíci. V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit v sakristii.

Prosím, aby se členové farní rady sešli tuto neděli po mši svaté v PD.

Přílohy

1. neděle adventní
1. neděle adventní