Program letošního adoračního dne farnosti v neděli 11.prosince

Program letošního adoračního dne farnosti v neděli 11.prosince

Program:

Výstav nesvětější svátosti po mši svaté - s následnou společnou (krátkou) adorací

do 13:30 prostor pro samostatné díkůčiněnní a klanění, rozjímání i nad připravenými texty

13:30 společná modlitba litanií

14:00 adorace se zpěvy malé scholy

do 17:00 prostor pro samostatné díkůčiněnní a klanění, rozjímání i nad připravenými texty

17:00 společná závěrečná adorace se zpěvy velké scholy

... a potom už jenom zkouška zpěvů na vánoce

O ADORAČNÍM DNU (kdy, proč...) najdete bližší informace zde