Oznamy pro farnost 4.12.2016

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

Při sbírce na opravy našeho kostela se vybralo v neděli 20.listopadu 13 128,- Kč a v neděli 27.listopadu 24 935,- Kč Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

V pondělí zveme všechny na roráty, které začínají už v 6.3o hodin. Děti ať si vezmou lampičky s sebou. Po mši svaté pak se pro všechny chystá snídaně v Pastoračním domě.

Tuto neděli po mši svaté jste zváni do farní kavárny v Pastoračním domě.

Příští neděle 11.prosince je pro naši farnost dnem celodenní adorace. Adorace začne vystavením Nejsvětější Svátosti po mši svaté. Společné zakončení adorace od 17.oo hodin.

Přílohy

2. neděle adventní
2. neděle adventní