Oznamy pro farnost 11.12.2016

Adorační den v naší farnosti 11.prosince má tento program:

Výstav nesvětější svátosti po mši svaté - s následnou společnou (krátkou) adorací

do 13:30 prostor pro samostatné díkůčinění a klanění, rozjímání i nad připravenými texty

13:30 společná modlitba litanií

14:00 adorace se zpěvy malé scholy

do 17:00 prostor pro samostatné díkůčiněnní a klanění, rozjímání i nad připravenými texty

17:00 společná závěrečná adorace se zpěvy velké scholy

Každé pondělí a středu v době adventní zveme všechny na roráty, které začínají už v 6.3o hodin. Děti ať si vezmou lampičky s sebou. Po mši svaté pak je pro všechny přichystaná snídaně v Pastoračním domě.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

Jako každý rok, i letos budou skauti rozvážet betlémské světlo vlaky po celé republice, a proto jako dřívější roky můžeme opět přinést toto světlo do naší farnosti. Zveme všechny, zvláště děti, v sobotu 17.prosince na putování do Ostrožské Nové Vsi. Sraz je v 7.3o hodin u kostela. Vezměte si teplé oblečení, lampičku, čepici, rukavice případně svačinu. Všechny důležité informace se dozvíte z plakátku.

V sobotu 17.12.2016 je možno vykonat si předvánoční svatou zpověď v našem kostele od 16.oo do 18.oo hodin. Využijte přítomnosti cizích zpovědníků.

V pátek 30.prosince bude ve Vsetíně mše svatá pro tříkrálové koledníky, vedoucí skupinek i rodiče s dětmi, kterou bude slavit arcibiskup Mons.Jan Graubner. Bude-li větší zájem, vypraví z Uherského Hradiště autobus. Můžete se přihlásit do 17.prosince a paní Malůšové nebo paní Bartoňkové. Pohoštění zajištěno.

Přílohy

3. neděle adventní
3. neděle adventní