Putování pro Betlémské světlo - 17. 12.

Putování pro Betlémské světlo -  17. 12.

Zveme všechny ministranty, holky, kluku a mládež,
kteří mají odvahu putovat
do O. N. Vsi pro BETLÉMSKÉ SVĚTLO.
Vycházet budeme
v sobotu 17.12. 2016
v 7:30 hod. od kostela.
(Pokud přijdete později, zkuste nás doběhnout :)

Cesta na nádraží je dlouhá 5,5 km.

Čas příchdou zpět: cca 10:50

Co s sebou: lampičku - ale lze jít i bez ní (pokud se svíčkou, tak ale ne čajovou, ta dlouho nevydrží), svačinu a čaj, dobrou náladu a putovního ducha

Co na sebe: teplé oblečení, čepici a rukavice především (nést lampičku bez nich se nevyplácí)

Všechny informace jsou také na plakátku v kostele.

Akce šíření Betlémského světla poprvé proběhla v Rakousku v roce 1986 jako charitativní akce pro radost postiženým dětem.
Do Betléma, místa narození Ježíše Krista, je pro Betlémské světlo každý rok vyslán chlapec nebo děvče (říká se jim „dítě Betlémského světla“), kteří vykonali něco dobrého. Odtud se světlo lásky a pokoje potom šíří do celého světa.

Mottem pro letošní rok se stal verš z Izaiášova proroctví:
„Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo…“ (Iz 9,1).

Více se o tradici putování světla z Betléma se dozvíte zde

Fotogalerie