Pořad bohoslužeb v lednu 2017

1.1.2017 neděleSlavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE9.00 hZa dívky z farnosti a ostatní farníky
2.1.2017 pondělí Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
3.1.2017 úterý Nejsvětějšího Jména Ježíš   mše sv. nebude
4.1.2017 středa   18.00 h Za zemřelého Františka Kaňu, manželku, vnuka, zetě a dar zdraví
5.1.2017 čtvrtek   15.00 h Pohřeb zemřelého Františka Hájka
6.1.2017 pátek Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ 18.00 h Na úmysl dárce
7.1.2017 sobota Připomínka sv. Rajmunda z Penafortu, kněze18.00 h Za živou i zemřelou rodinu Vašatovu, Mikulíkovu, za zdraví vnuků a vnuček a vedení Duchem svatým
8.1.2017 neděleSvátek Křtu Páně9.00 hZa farníky
9.1.2017 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
10.1.2017 úterý     mše sv. nebude
11.1.2017 středa   18.00 h Na úmysl dárce
12.1.2017 čtvrtek   18.00 h Na poděkování za dar 70 let života s prosbou o dar zdraví pro celou živou i zemřelou rodinu
13.1.2017 pátekSvátek sv. Hilaria, biskupa a učitele církve 18.00 h Na úmysl dárce
14.1.2017 sobota   18.00 h Za zemřelou Jarmilu Šimčíkovu, manžela, syna Václava, prarodiče Malušovy, celou živou i zemřelou rodinu
15.1.2017 neděle2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
16.1.2017 pondělí   18.00 h Za zemřelého Josefa Dominika, zemřelé rodiče a dva bratry
17.1.2017 úterý Památka sv. Antonína, opata   mše sv. nebude
18.1.2017 středa Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé, nemocné a zemřelé
19.1.2017 čtvrtek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
20.1.2017 pátek Připomínka sv. Fabiána, papeže a mučedníka a připomínka sv. Šebestiána mučedníka 18.00 h Za zemřelého Pavla Valčuhu a celou živou i zemřelou rodinu
21.1.2017 sobota Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice 18.00 h Za zemřelého Jana Tulacha, manželku, dvoje zemřelé rodiče a duše v očistci
22.1.2017 neděle3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
23.1.2017 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
24.1.2017 úterý Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve   mše sv. nebude
25.1.2017 středa Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 18.00 h Za zemřelého Františka a Boženu Lopatovy, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
26.1.2017 čtvrtek Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, prosba o dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie
27.1.2017 pátekPřipomínka sv. Anděly Mericiové, panny 18.00 h Na poděkování a za zemřelé rodiče
28.1.2017 sobota Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 18.00 h Za zemřelou Ludmilu Hyrákovu, manžela a dva syny
29.1.2017 neděle4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
30.1.2017 pondělí   18.00 h Za zemřelou Kateřinu Dominikovu, manžela, syna, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
31.1.2017 úterý Památka sv. Jana Boska, kněze   mše sv. nebude