Pořad bohoslužeb v únoru 2017

1.2.2017 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
2.2.2017 čtvrtek Svátek Uvedení Páně do chrámu 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé, nemocné a zemřelé
3.2.2017 pátekPřipomínka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka a připomínka sv. Ansgara, biskupa 18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života, za dar zdraví, Boží ochranu a požehnání do dalších let
4.2.2017 sobota   18.00 h Za zemřelé rodiče Kaňovy, Bočkovy a živou i zemřelou rodinu
5.2.2017 neděle5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
6.2.2017 pondělí Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
7.2.2017 úterý     mše sv. nebude
8.2.2017 středa Připomínka sv. Jeronýma Emilianiho a připomínka sv. Josefiny Bakhity, panny 18.00 h Za živou i zemřelou rodinu Ivanovu a Minaříkovu a duše v očistci
9.2.2017 čtvrtek   18.00 h Za zemřelou Marii a Jana Trávníčkovy, syna, vnuka a rodiče z obou stran
10.2.2017 pátek Památka sv. Scholastiky, panny 18.00 h Na poděkování za dožití 70 let, Boží ochranu v dalších letech a zemřelé rodiče
11.2.2017 sobota Připomínka Panny Marie Lurdské 18.00 h Za zemřelého Josefa Vaňka, manželku a dvoje zemřelé rodiče
12.2.2017 neděle6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
13.2.2017 pondělí   18.00 h Za zemřelého Josefa a Annu Bartošovy, syna, dceru Ludmilu a duše v očistci
14.2.2017 úterý     mše sv. nebude
15.2.2017 středa   18.00 h Za zemřelého Zdeňka Rouse, manželku, sourozence a rodiče
16.2.2017 čtvrtek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
17.2.2017 pátek Připomínka sv. Alexia a druhů, řeholníků 18.00 h Za zemřelé rodiče, sestru Annu, neteř Evičku a živou rodinu
18.2.2017 sobota   18.00 h Za zemřelou Růženu Maluškovu, manžela, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
19.2.2017 neděle7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
20.2.2017 pondělí   18.00 h Za zemřelou Ludmilu a Vlastimila Křápkovy, rodiny z obou stran a dar zdraví
21.2.2017 úterý Připomínka sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve   mše sv. nebude
22.2.2017 středa Svátek Stolce sv. Petra, apoštola 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
23.2.2017 čtvrtek Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka 18.00 h Za zemřelou vnučku Lucinku
24.2.2017 pátek   18.00 h Za zemřelou Marii a Ladislava Žajdlíkovy
25.2.2017 sobota   18.00 h Za zemřelou Annu Válkovu, celou živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
26.2.2017 neděle8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
27.2.2017 pondělí   18.00 h Za zemřelou Marii Hyrákovu
28.2.2017 úterý     mše sv. nebude