Pastýřský list arcibiskupa Jana - Vánoce 2016

Pastýřský list arcibiskupa Jana - Vánoce 2016

Drazí bratři a sestry,

požehnané Vánoce a pravou radost z mimořádné blízkosti Boha každému z Vás! Čas se naplnil. Advent nás přivedl k Vánocům. Adventní očekávání prohlubovalo naši touhu. Čím více jsme pociťovali jakékoliv osobní či společenské tísně a zloby, omezenost či neschopnost, tím více jsme vkládali naději do Spasitele. Dnes se můžeme radovat z jeho příchodu, jako se radovali andělé i prostí pastýři v Betlémě. Hledíme na malé dítě v jeslích, v němž se skrývá mocný Bůh viditelný jen očima víry a čistým srdcem. Mnozí jej tehdy v Betlémě nepoznali, ale těm, kteří jej přijali, dal moc stát se Božími dětmi. I dnes zůstává jeho příchod pro mnohé zahalený do představ povrchní lidové tradice a pozlátka vánočních dárků. On však i dnes přichází jako mocný Bůh a skutečný Zachránce pro ty, kteří jej jako takového přijmou, kteří mu dají důvěru a spolehnou na něj.

V roce milosrdenství jsme zakusili, že jeho milosrdenství zná východisko i ze situací lidsky bezvýchodných. Mnoho rodin zakusilo, že jeho přítomnost proměňuje šeď všedních dnů v krásný svátek, uzdravuje vztahy a dává novou naději. Pozvěte dnes Betlémské děťátko do Vašich rodin. Ale nejprve mu otevřete svá srdce, udělejte pro něj ve svém srdci místo a nabídněte mu, aby byl Vašim Pánem a vládcem, protože Bohu to místo patří. Zvolte si ho za krále svého srdce a řekněte mu, že toužíte po tom, aby ve Vás budoval Boží království. Nebuďte smutní, že mu nemůžete nabídnout svou dokonalost a poklady mnoha dobrých skutků. Když nejste bohatí, nabídněte mu jako pastýři svou ubohost, ale dejte mu všechno jako oni. Pusťte do srdce radost z jeho přítomnosti. Nebojte se mu aspoň v duchu zpívat a vychutnat štěstí z jeho blízkosti. Vždyť to jsou přece skutečné Vánoce.

Zkušenost svého srdce pak přeneste do rodiny a udělejte si doma společně krásnou chvilku s Ježíškem. Řekněte mu nahlas, že jste šťastni, když je s Vámi. Zazpívejte mu a dejte najevo svou radost. To neradím jen rodinám s malými dětmi, ale všem. Nestyďte se jako dospělí za dětskou radost. Ta Vám naopak může pomoci vidět srdcem a objevit to, co je lidským očím neviditelné, zažít úžas před Božím majestátem. Pak bude snadnější na Boha nezapomenout a snažit se mu líbit, poctivě hledat, co se mu líbí, co od nás čeká.

Čím mu uděláme radost?
Jedno víme jistě, že chce, abychom milovali bližního jako sebe a Boha ještě víc. Od Boha to není sobecké, když žádá, abychom ho milovali nade všecko. On je přece láska. Pokud milujeme lásku nade všecko a otevíráme jí celé srdce, jsme schopni milovat božsky. To znamená, že těm, které milujeme, dáváme samotného Boha.
Kdo by jim mohl dát víc?
Ano, dnes můžeme jít domů s tímto posláním. Dnes můžeme proměnit naši rodinu v živý betlém, v kousek ráje. To jsou pravé Vánoce!

Ale ani s tím se nespokojte!
K Vánocům patří návštěvy. Pozvěte v dalších dnech někoho na návštěvu a dejte i jemu prožít svou vánoční zkušenost. Nebo sami navštivte jinou rodinu. Nezůstaňte však jen u běžných řečí. Prožijte spolu radost z Ježíše, který je mezi Vámi, když jste v jeho jménu, v jeho lásce. Pomozte i jiným zažít šťastnou radost z blízkosti Boha.

A ještě něco.
Dokázali byste do takové atmosféry pozvat někoho z lidí, kteří jsou osamělí, uzavření či úplně ztracení, na které se Vy nebo Vaše okolí dívá jako na ubožáky?
I ti přece potřebují Spasitele, ba asi více než druzí. Spasitel by k nim velmi rád přišel.
Doprovodíte ho?
Udělejte Pánu Ježíši tu službu a zprostředkujte někomu potřebnému setkání s jejich Spasitelem.
Znáte někoho takového ve svém okolí?

Drazí bratři a sestry,
ještě jednou přeji každému z Vás šťastné Vánoce. Ať jsou tím šťastnější, čím více lidí vtáhnete do radosti z Boha, který přichází mezi nás jako skutečný zachránce.

K tomu Vám žehná

arcibiskup Jan