Oznamy pro farnost 1.1.2017

První poděkování patří vám, kteří jste přispěli na Boží Hod vánoční do sbírky na opravu kostela. Vybralo se 44 533,- Kč.

V pátek se o slavnosti Zjevení Páně při mši svaté koná žehnání vody, křídy a kadidla.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

Na tento týden připadá první pátek v měsíci lednu. V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té nahlásit v sakristii.

V sobotu 7.1.2017 se koná v Ostrožské Lhotě Tříkrálová sbírka. Sraz koledníků i vedoucích skupinek je ve 12.3o hodin v Pastoračním domě. Pak následuje požehnání koledníkům.

V neděli proběhne v pastoračním domě farní kavárna.

Do nového roku 2017 přeji vám všem hodně radosti, zdraví, kéž se pod Božím vedením v tomto roce vše v dobré obrátí, ať vám Bůh ve všem dobrém žehná a provází vás svojí ochranou ...

Přílohy

Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE