Oznamy pro farnost 15.1.2017

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

Tuto neděli se koná sbírka na opravy našeho kostela.

Tříkrálová sbírka vynesla 40 174,- Kč. Všem dárcům i koledníkům upřímné Pán Bůh zaplať.

Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů.

Prosím, aby se členové farní rady sešli příští neděli v Pastoračním domě.

Přílohy

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ