Oznamy pro farnost 22.1.2017

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

Při sbírce na opravy našeho kostela se vybralo minulou neděli 24 572,- Kč. Tříkrálová sbírka vynesla 40 174,- Kč. Všem dárcům i koledníkům upřímné Pán Bůh zaplať.

V neděli se koledníci mohou v Uherském Hradišti zúčastnit tříkrálového bruslení na zimním stadionu od 15.oo do 17.3o hodin.

Od 18. do 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů.

Prosím, aby se členové farní rady sešli tuto neděli v Pastoračním domě.