Pořad bohoslužeb v březnu 2017

1.3.2017 středa POPELEČNÍ STŘEDA18.00 h Za zemřelé rodiče Žajdlíkovy, zemřelého zetě a duše v očistci
2.3.2017 čtvrtek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
3.3.2017 pátek   18.00 h Za zemřelého Františka a Antonii Pavelkovy, dva syny a celou živou i zemřelou rodinu
4.3.2017 sobota Připomínka sv. Kazimíra 18.00 h Za zemřelého Bohuslava Maluše, dvoje zemřelé rodiče, Marii Žajdlíkovu, dar zdraví a Boží ochranu
5.3.2017 neděle1. NEDĚLE POSTNÍ9.00 hZa farníky
6.3.2017 pondělí   18.00 h Za zemřelého otce a celou živou i zemřelou rodinu
7.3.2017 úterýPřipomínka sv. Perpetuy a Felicity, mučednic   mše sv. nebude
8.3.2017 středa Připomínka sv. Jana z Boha, řeholníka 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
9.3.2017 čtvrtek Připomínka sv. Františky Římské, řeholnice 18.00 h Za zemřelou matku a celou živou i zemřelou rodinu
10.3.2017 pátekPřipomínka sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka 18.00 h Za zemřelou Marii Vaňkovu, manžela, děti a živou i zemřelou rodinu
11.3.2017 sobota   18.00 h Za zemřelého Jana Trna, Anežku a Stanislava Vlkovy, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
12.3.2017 neděle2. NEDĚLE POSTNÍ9.00 hZa farníky
13.3.2017 pondělí Výroční den zvolení papeže Františka 18.00 h Za zemřelého Jana Hyráka, manželku, dceru a zetě
14.3.2017 úterý     mše sv. nebude
15.3.2017 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
16.3.2017 čtvrtek   18.00 h Za zemřelé rodiče Radochovy, syna, zetě a ochranu Panny Marie
17.3.2017 pátek Připomínka sv. Patrika, biskupa 18.00 h Za zemřelého Josefa Dvořáčka a rodiče z obou stran
18.3.2017 sobota Připomínka sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve 18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, ochranu Panny Marie, zemřelého manžela a celou zemřelou rodinu
19.3.2017 neděle3. NEDĚLE POSTNÍ9.00 hZa farníky
20.3.2017 pondělí Slavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE 18.00 h Za živé i zemřelé Josefy z farnosti
21.3.2017 úterý     mše sv. nebude
22.3.2017 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
23.3.2017 čtvrtek Připomínka sv. Turibia z Mongroveja, biskupa 18.00 h Za zemřelou Marii Galuškovu, manžela, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
24.3.2017 pátek   18.00 h Za zemřelého Jana a Kateřinu Kotačkovy, živou i zemřelou rodinu, dar zdraví a duše v očistci
25.3.2017 sobota Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé a zemřelé
26.3.2017 neděle4. NEDĚLE POSTNÍ9.00 hZa farníky
27.3.2017 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
28.3.2017 úterý     mše sv. nebude
29.3.2017 středa   18.00 h Za zemřelého Josefa a Marii Těthalovy a živou i zemřelou rodinu
30.3.2017 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého Oldřicha Drexlera, sourozence, zemřelé rodiče a dar zdraví
31.3.2017 pátek   15.30 h Pohřeb zemřelého Josefa Filípka