Pořad bohoslužeb v dubnu 2017

1.4.2017 sobota   VELEHRAD – mše sv. nebude
2.4.2017 neděle5. NEDĚLE POSTNÍ9.00 hZa farníky
3.4.2017 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
4.4.2017 úterýPřipomínka sv. Izidora, biskupa a učitele církve   mše sv. nebude
5.4.2017 středa Připomínka sv. Vincence Fererského, kněze 18.00 h Za zemřelou Ludmilu Bartošovu, manžela, syna, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
6.4.2017 čtvrtek   18.00 h Za zemřelou Annu Bachanovu, zemřelé rodiče z obou stran a dar zdraví
7.4.2017 pátek Připomínka sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze 18.00 h Za zemřelého Františka Hubíka, dvoje rodiče, sourozence, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
8.4.2017 sobota   18.00 h Na poděkování za 50 roků společného života a dar zdraví pro celou rodinu
9.4.2017 neděleKVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE9.00 hZa farníky
10.4.2017 pondělíPONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE 18.00 h Za zemřelého manžela Květoše, syna Norberta, dvoje rodiče a dar zdraví
11.4.2017 úterý ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE   mše sv. nebude
12.4.2017 středa STŘEDA SVATÉHO TÝDNE 18.00 h Za zemřelé rodiče, dceru a živou rodinu Malůšovu
13.4.2017 čtvrtek ZELENÝ ČTVRTEK 18.00 h Na poděkování dožití 80 let a celou živou i zemřelou rodinu
14.4.2017 pátek VELKÝ PÁTEK 18.00 h OBŘADY VELKÉHO PÁTKU
15.4.2017 sobota BÍLÁ SOBOTA 20.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
16.4.2017 neděleSlavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ9.00 hZa farníky
17.4.2017 pondělí PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka

Mše sv. ve všední den budou v Pastoračním domě P.A.Šuránka

Mše sv. v neděli budou v kapli sv.Antonína

18.4.2017 úterýÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM   mše sv. nebude
19.4.2017 středaSTŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé i zemřelé
20.4.2017 čtvrtek ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 18.00 h Za zemřelého Josefa Bartoše, dvoje rodiče, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
21.4.2017 pátek PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 18.00 h Za zemřelého Bohuslava Páče, dvoje rodiče a živou i zemřelou rodinu
22.4.2017 sobota SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 18.00 h Za zemřelého Jana Kaňu, rodiče Kaňovy a Lopatovy a za dar zdraví pro celou rodinu
23.4.2017 neděle2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ9.00 hZa farníky
24.4.2017 pondělíPřipomínka sv. Jiří a připomínka sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
25.4.2017 úterýSvátek sv. Marka, evangelisty   mše sv. nebude
26.4.2017 středa   15.30 h Pohřeb zemřelé Boženy Šuránkové
27.4.2017 čtvrtek   16.00 h Pohřeb zemřelého Václava Zajíce
28.4.2017 pátek Připomínka sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka a připomínka sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze 18.00 h Za rodinu Pálkovu
29.4.2017 sobota Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy 18.00 h Za zemřelou Kateřinu a Josefa Páčovy, živou a zemřelou rodinu a dar zdraví
30.4.2017 neděle3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 hZa farníky