Oznamy pro farnost 26.2.2017

Na Popeleční středu se bude při mši svaté udělovat popelec. Je to den přísného postu.

Na tento týden připadá první pátek v měsíci. V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit v sakristii.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

Prosím rodiče dětí, které mají letos přistoupit k prvnímu svatému přijímání, aby se tu sešli v pátek 3.března po dětské mši svaté.

Vám všem, kteří jste přispěli minulou neděli do sbírky „Haléř sv.Petra“ upřímné Pán Bůh zaplať. Vybralo se 6 908,- Kč.

V březnu v Uherském Hradišti proběhne lektorský kurz. Zájemci přihlaste se v sakristii nebo u mne. Budou vítáni i ti, kteří prozatím nečtou a ani nemají auto. První přednáška se koná v pátek 17.března v 18.oo na Orlovně v Uherském Hradišti. Další v sobotu 18.března v 9.oo hodin na Orlovně.

Křížové cesty v postní době se budou konat každou neděli v našem kostele ve 14.oo hodin.

Kdo by se chtěl zapojit do Postní almužny, může svůj osobní půst vyjádřit tak, že ušetřené peníze vloží do postní pokladničky, kterou najdete na stolku v kostele. Jako v minulých letech bude výtěžek použit pro chudé, potřebné a pro charitní projekty. Postní almužna se bude odevzdávat na Květnou neděli v kostele.

Je také připraven postní program pro děti. Informace vám podají děvčata.

Přílohy

8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ