Postní aktivita nejen pro děti

Postní aktivita nejen pro děti

Během letošní postní doby máme možnost putovat s Pánem Ježíšem do Jeruzaléma!! V putování nám pomůže i "mapka", která je umístěná v kostele.

Popeleční středou jsme všichni vstoupili do postní doby.
Nejen my ve Lhotě, ale i ostatní lidé na celém světě. Během doby postní se připravujeme na Velikonoční svátky, které se z velké části odehrávají v Jeruzalémě.
Letos se pokusíme Pána Ježíše na této cestě doprovodit! Doprovázet ho na cestě mohou nejen děti, mládež, ale klidně i dospělí. Zkrátka každý, kdo chce být Ježíši tímto způsobem symbolicky na blízku.

Protože nás čeká cesta daleká (ze Lhoty do Jeruzaléma je to víc jak 3500km) dostanou děti „cestovní pasy“. Za projití jednotlivým územím do nich dostanou razítko (v neděli po mši sv.)
Každý správný cestovatel je však odvážný, zvídavý, vytrvalý, odolný a schopný snášet nepřízeň počasí. Abychom tyto dobré vlastnosti cestovatele posilovaly, nám pomohou úkoly, které jsou uvedeny v cestovním pase u příslušné neděle.

Po splnění úkolu si v kostele na nástěnku může každý přišpendlit kytičku.

Za účast na křížové cestě můžeme kolem mapky vytvořit „rám“ ze srdíček.

Úkoly pro starší a pokročilé jsou v košíku :)

Náš tip pro rodiče!
Na farních stránkách bude ke každé postní neděli přichystána kratičká katecheze. S dětmi si můžete připomenout či oživit nedělní evangelium. Jim se bude lépe plnit úkol daného týdne a Vy se také určitě něco přiučíte :)

Nezapomeňme, že Ježíš řekl:
"Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.“
Matouš 18, 3