Oznamy pro farnost 5.3.2017 + INFORMÁTOR

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

V březnu v Uherském Hradišti proběhne lektorský kurz . Zájemci přihlaste se v sakristii nebo u mne. Budou vítáni i ti, kteří prozatím nečtou a ani nemají auto. První přednáška se koná v pátek 17.března v 18.oo na Orlovně v Uherském Hradišti. Další v sobotu 18.března v 9.oo hodin na Orlovně.

Křížové cesty v postní době se budou konat každou neděli v našem kostele ve 14.oo hodin.

Kdo by se chtěl zapojit do Postní almužny , může svůj osobní půst vyjádřit tak, že ušetřené peníze vloží do postní pokladničky, kterou najdete na stolku v kostele. Jako v minulých letech bude výtěžek použit pro chudé, potřebné a pro charitní projekty. Postní almužna se bude odevzdávat na Květnou neděli v kostele.

Příští neděli se představí farnosti děti, které mají letos poprvé přistoupit ke svatému přijímání. První svaté přijímání dětí bude letos 28.května 2017 v kapli svatého Antonína.

Tuto neděli po mši svaté jste všichni zváni do farní kavárny v Pastoračním domě.

Přílohy

1. neděle postní
1. neděle postní
Informátor
Informátor