Oznamy pro farnost 26.3.2017

Křížové cesty v postní době se konají každou neděli v našem kostele ve 14.oo hodin. Tuto neděli povedou křížovou cestu muži z farnosti.

Tuto neděli 26. 3. se bude v 15.oo hodin konat křížová cesta také na Svatém Antonínku.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

Sbírka na opravy našeho kostela minulou neděli vynesla 31 520,- Kč. Z lidoveckého a farního plesu bylo darováno na opravu kostela 18 000,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

V sobotu 1.dubna jste všichni zváni na pouť na Velehrad, která začíná v 15.oo hodin modlitbou růžence.

Prosím, aby se tuto neděli po mši svaté sešli členové farní rady.

Přílohy

4. neděle postní
4. neděle postní