Oznamy pro farnost 2.4.2017

V postní době se koná křížová cesta každou neděli ve 14.oo hodin.

Dnes odpoledne bude mše svatá také v kapli sv.Antonína v 15.oo hodin.

Na tento týden připadá první pátek v měsíci.

V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit v sakristii.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

Velikonoční zpověď si můžete vykonat v naší farnosti příští sobotu 8.dubna od 16.oo hodin. Využijte přítomnosti cizích zpovědníků.

Příští neděli se při mši svaté světí ratolesti.

Na květnou neděli přineste pokladničky s almužnou.

Dnes po mši svaté jste zváni do farní kavárny v Pastoračním domě.

Přílohy

5. neděle postní
5. neděle postní