Katecheze k 5. postnímu týdnu

Evangelium 4. neděle postní: Vzkříšení Lazara (Jan 11,1-45)

4. zastávka: : Betánie

Téma:
Naše pátá zastávka je v Betánii, ve městě vzdáleném necelé 3 km od Jeruzaléma. Zde žili sourozenci Lazar, Marie a Marta. Ježíš u nich býval často hostem. V této oblasti pohřbívají zesnulého kvůli horku ještě v den jeho smrti. V průběhu dalších 7 dnů přichá¬zejí smuteční hosté a příbuzní, aby pozůstalým vyjádřili soustrast. Evangelium píše, že k Marii a Martě přišlo mnoho židů, aby je utěšili v žalu nad bratrem. Právě v tomto smutečním období (Lazar byl už 4 dny v hrobě) přišel Ježíš. Dostal sice vzkaz, že Lazar je nemocný, ale Ježíš nespěchal, protože vzkříšením Lazara se mělo ukázat, že Ježíš je skutečně Boží Syn. U Lazarova hrobu Ježíš zaplakal. Pak se obrátil v modlitbě k Otci, nechal odvalit kámen a Lazara vzkřísil. Mnoho lidí, kteří to viděli, v Ježíše uvěřilo.

Úkol:
Ježíš přinesl do Lazarova domu naději. Dává ji také nám, když říká: „Já jsem vzkříšení a život. Žádný, kdo žije a věří mne, neumře navěky.“ Komu a jak přinášíme my naději? Dokážeme povzbudit, pochválit, usmát se na druhého? Tento týden se o to budeme víc snažit.

Různé kvízy, omalovánky, rébusy, ale třeba i komix k evangeliu 3. postní neděle naleznete zde a zde

O celé postní aktivitě více zde