Rozpis brigád

Úterý 18.dubna – VELKÁ BRIGÁDA

Ranní směna od 8:00 h, odpolední od 13:00 h – VÍTÁN JE KAŽDÝ!!! Brigáda bude až do večera

Stěhování obětního stolu, vybavení sakristie, židlí, lavek, křížové cesty, úklidové komory, kvítek, Pražského Jezulátka...

Středa, čtvrtek, pátek 19. – 21. dubna


Odpolední brigády

Každý den rozebrání a přestěhování jednoho dřevěného oltáře

Další potřebné práce (vyklizení koberců, odvoz akumulačních kamen, ochrana oltáře, lustrů, varhan před prachem...)

Sobota 22.dubna – VELKÁ BRIGÁDA


Ranní směna od 8:00 h

Rozebrání a přestěhování kostelních lavic

Pondělí 24.dubna – 1.května


V týdnu odpolední brigády, v případě zájmu i dopolední. V sobotu 29.4.2017, popř. v pondělí 1.5.2017 podle průběhu prací i celodenní

Bourání a čištění staré dlažby

Přílohy

Brigády
Brigády