DARY NA OPRAVU KOSTELA

Chcete-li podpořit finančně opravu našeho kostela, můžete formou daru:

DARY NA OPRAVU KOSTELA


Můžete darovat v hotovosti nebo poslat na účet – jakoukoli částku

Pokud budete chtít – vystavíme darovací smlouvu, která může sloužit i pro odpočet daní


Od pondělí 10. dubna – akce:

DAR NA JEDNU DLAŽDICI


- dar má symbolickou hodnotu velkoplošné mramorové dlaždice to je 1 000,-Kč

- dary touto formou budou přijímány do naplnění plochy podlahy kostela, popř. po dobu splácení úvěru

- dary se mohou předávat Lidce Dominikové a Lidce Bartoňkové proti písemnému potvrzení

- dary je možné poskytnou i bezhotovostní platbou na účet farnosti č. 154 342 6379/0800

- v upomínku na poskytnutí daru bude dárci předána památeční připínací placka NÁŠ KOSTEL

- případným zájemcům z řad dárců bude na upomínku předána historická dlaždice

- dárci budou evidováni a zveřejněni (neprojeví-li nesouhlas) na „seznamu dárců“

- průběh akce bude průběžně monitorován a při vhodných příležitostech zveřejňován

ZA POSKYTNUTÉ DARY JMÉNEM FARNOSTI PŘEDEM DĚKUJE FARNÍ RADA

Přílohy

Dlaždice
Dlaždice