Oznamy pro farnost 9.4.2017

Na Květnou neděli se při mši svaté světí ratolesti.

V neděli přineste postní pokladničky s almužnou.

V neděli se koná křížová cesta v kostele ve 14.oo hodin.

Velký pátek je dnem, přísného postu.

Na Velký pátek se koná v 15.oo hodin v kostele křížová cesta.

Na Velký pátek a Bílou sobotu se pomodlíme ranní chvály v 8.oo hodin ráno v kostele.

V sobotu probíhá adorace u Božího hrobu po modlitbě ranních chval. Zapisujte se již dnes do rozpisu adorace.

Při adoraci u Božího hrobu můžete také přispět svým darem na Svatou zemi do pokladničky umístěné v blízkosti Božího hrobu.

Ve svátky velikonočního třídenní se před obřady nebude zpovídat.

Na Boží Hod velikonoční se na konci mše svaté světí pokrmy.

Na Boží Hod velikonoční se koná sbírka na Kněžský seminář.

Děkuji všem, kteří se podíleli na úklidu hřbitova a jeho okolí.

Chcete-li podpořit finančně opravu našeho kostela, můžete formou daru:

DARY NA OPRAVU KOSTELA


Můžete darovat v hotovosti nebo poslat na účet – jakoukoli částku

Pokud budete chtít – vystavíme darovací smlouvu, která může sloužit i pro odpočet daní


Od pondělí 10. dubna – akce:

DAR NA JEDNU DLAŽDICI


- dar má symbolickou hodnotu velkoplošné mramorové dlaždice to je 1 000,-Kč

- dary touto formou budou přijímány do naplnění plochy podlahy kostela, popř. po dobu splácení úvěru

- dary se mohou předávat Lidce Dominikové a Lidce Bartoňkové proti písemnému potvrzení

- dary je možné poskytnou i bezhotovostní platbou na účet farnosti č. 154 342 6379/0800

- v upomínku na poskytnutí daru bude dárci předána památeční připínací placka NÁŠ KOSTEL

- případným zájemcům z řad dárců bude na upomínku předána historická dlaždice

- dárci budou evidováni a zveřejněni (neprojeví-li nesouhlas) na „seznamu dárců“

- průběh akce bude průběžně monitorován a při vhodných příležitostech zveřejňován

ZA POSKYTNUTÉ DARY JMÉNEM FARNOSTI PŘEDEM DĚKUJE FARNÍ RADA

Přílohy

6. neděle postní
6. neděle postní