Oznamy pro farnost 16.4.2017

Na Boží Hod velikonoční se na konci mše svaté žehnají pokrmy.

Na Boží Hod velikonoční se koná sbírka na kněžský seminář.

V úterý začneme vyklízet kostel a chystat jej k opravám. Rozpis toho, co se který den bude dít, najdete na vývěsce. Přijďte i vy přiložit svou ruku k dílu.

Od středy budou mše svaté v Pastoračním domě P.Antonína Šuránka. V neděli budou mše svaté v kapli svatého Antonína v 9.oo hodin.

Chtěl bych poděkovat všem, kdo se zapojili do přípravy velikonočních obřadů a jakýmkoli způsobem přispěli k důstojnému slavení velikonoční liturgie.

Také chci popřát vám všem i vašim rodinám radostné prožití svátků Veliké noci a Vzkříšení.

Přílohy

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně