Pořad bohoslužeb v květnu 2017

POZOR!!!
MŠE SV. V PASTORAČNÍM DOMĚ P.A.ŠURÁNKA (všední dny) A V KAPLI SV. ANTONÍNA (neděle)!

1.5.2017 pondělíPřipomínka sv. Josefa, dělníka 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
2.5.2017 úterý Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve   mše sv. nebude
3.5.2017 středa Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 18.00 h Za zemřelého Františka Vaňka, dvoje zemřelé rodiče, živou a zemřelou rodinu, ochranu Panny Marie a dar zdraví
4.5.2017 čtvrtek   18.00 h Za rodinu Pálkovu
5.5.2017 pátek   18.00 h Za zemřelého Františka Pavelku, bratra, rodiče o obou stran a živou i zemřelou rodinu
6.5.2017 sobotaPamátka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka 18.00 h Za zemřelou Annu Mazurkovu, zetě Františka a živou i zemřelou rodinu
7.5.2017 neděle4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 hZa farníky
8.5.2017 pondělí Připomínka Panny Marie, Prostřednice všech milostí 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé a zemřelé
9.5.2017 úterý     mše sv. nebude
10.5.2017 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
11.5.2017 čtvrtek   18.00 h Na úmysl dárce
12.5.2017 pátek Připomínka sv. Nerea a Achillea, mučedníků a připomínka sv. Pankráce, mučedníka 18.00 h Za zemřelého Antonína Dominika, rodiče a živou i zemřelou rodinu
13.5.2017 sobota Připomínka Panny Marie Fatimské 18.00 h Za zemřelého Františka Bachana, rodiče Turčinovy a Bachanovy, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
14.5.2017 neděle5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 hZa farníky
15.5.2017 pondělí   18.00 h Za zemřelého Josefa Radocha, otce, vnuka, za živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
16.5.2017 úterý Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka   mše sv. nebude
17.5.2017 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
18.5.2017 čtvrtek Připomínka sv. Jana I., papeže a mučedníka 18.00 h Za živou i zemřelou rodinu Žajdlíkovu, Bartoňkovu a duše v očistci
19.5.2017 pátek   18.00 h Za zemřelou Janu Hlaváčovu a živou i zemřelou rodinu Libosvárovu a Hlaváčovu
20.5.2017 sobota Památka sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze 18.00 h Za dar zdraví a ochranu Boží
21.5.2017 neděle6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 hZa farníky
22.5.2017 pondělí Připomínka sv. Rity z Cascie, řeholnice 18.00 h Za zemřelou Marii Žajdlíkovu, dva syny a dar zdraví
23.5.2017 úterý     mše sv. nebude
24.5.2017 středa   18.00 h Za zemřelého Františka Kotačku, manželku, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
25.5.2017 čtvrtek Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ18.00 h Za zemřelého Vojtěcha Žajdlíka, tři syny a dar zdraví
26.5.2017 pátek Památka sv. Filipa Neriho, kněze 18.00 h Za zemřelou Annu a Jana Míškovy a celou živou i zemřelou rodinu
27.5.2017 sobota Připomínka sv. Augustina z Canterbury, biskupa 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
28.5.2017 neděle7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 hZa farníky
29.5.2017 pondělí   18.00 h Za zemřelou Janu Skřenkovu a prarodiče
30.5.2017 úterý Památka sv. Zdislavy   mše sv. nebude
31.5.2017 středa Svátek Navštívení Panny Marie 18.00 h Za zemřelého Bohuslava Křápka, dceru, za dvoje zemřelé rodiče, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci