Pořad bohoslužeb v červnu 2017

POZOR!!!
MŠE SV. V PASTORAČNÍM DOMĚ P.A.ŠURÁNKA (všední dny) A V KAPLI SV. ANTONÍNA (neděle)!

1.6.2017 čtvrtek Památka sv. Justina, mučedníka 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
2.6.2017 pátekPřipomínka sv. Marcelina a Petra, mučedníků 18.00 h Za zemřelého Antonína Křápka, manželku, dceru a dar zdraví pro celou rodinu
3.6.2017 sobotaPamátka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 18.00 h Na úmysl dárce
4.6.2017 neděleSlavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO9.00 hZa farníky
5.6.2017 pondělíPamátka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé a zemřelé
6.6.2017 úterý Připomínka sv. Pavlíny, panny a mučednice a připomínka sv. Norberta, biskupa   mše sv. nebude
7.6.2017 středa   18.00 h Za zemřelou Vendy, rodiče, prarodiče a dar zdraví
8.6.2017 čtvrtek Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze mše sv. nebude
9.6.2017 pátek Připomínka sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve 18.00 h Za zemřelého P. Miroslava Bachana a celou živou i zemřelou rodinu
10.6.2017 sobota   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
11.6.2017 neděleSlavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE9.00 hZa farníky
12.6.2017 pondělí   18.00 h Za Antoníny a Antonie z farnosti
13.6.2017 úterý Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve   mše sv. nebude
14.6.2017 středa   18.00 h Za zemřelého manžela, dva bratry, dvoje rodiče a dar zdraví
15.6.2017 čtvrtek Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ 18.00 h Za zemřelou Marii Prchalovu a živou i zemřelou rodinu
16.6.2017 pátek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
17.6.2017 sobota   18.00 h Za přijatá dobrodiní, prosba o dary Ducha svatého, ochranu Panny Marie a dar zdraví
18.6.2017 neděle11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
19.6.2017 pondělí Připomínka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa a připomínka sv. Romualda, opata 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
20.6.2017 úterý     mše sv. nebude
21.6.2017 středa Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 18.00 h Za Františka a Marii Páčovy a duše v očistci
22.6.2017 čtvrtek Připomínka sv. Paulína, biskupa a připomínka sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků mše sv. nebude
23.6.2017 pátek Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 16.00 h Pohřeb zemřelé Aloisie Kadlčkové
24.6.2017 sobota   18.00 h Na úmysl dárce
25.6.2017 neděle12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
26.6.2017 pondělí   18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za dožití 70 let a 50 let manželství, za Boží ochranu do dalších let
27.6.2017 úterýPřipomínka sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve   mše sv. nebude
28.6.2017 středa Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka 18.00 h Za zemřelého Josefa Bartoše, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu a dar zdraví
29.6.2017 čtvrtek Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ 18.00 h Za zemřelého Pavla Trávníčka, Josefa a Ludmilu Vaněčkovy, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
30.6.2017 pátekSvátek Výročí posvěcení katedrály 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka