Oznamy pro farnost 7.5.2017

V pátek bude mše svatá věnována rodinám s dětmi.

Mše svaté ve všední den se konají v Pastoračním domě. Po večerní mši svaté v měsíci květnu následuje májová pobožnost.

V neděli jsou mše svaté v kapli svatého Antonína v 9.oo hodin. Tuto neděli je mše svatá v kapli také odpoledne v 15.oo hodin.

Tuto neděli se koná sbírka na křesťanská média.

Mše svatá za členy a členky Českého červeného kříže z Ostrožské Lhoty a za dar zdraví u svatého Antonínka bude 14.5.2017 v 15.oo. Odvoz od kostela ve 14.3o hodin.

Opět chci poděkovat všem, kteří se tento týden podíleli na přípravě kostela pro stavební práce a kteří se věnovali čištění starých dlaždic.

Tuto neděli jste všichni zváni – a zvláště ti, kteří se podíleli na brigádách při vyklízení kostela – k odpolednímu posezení na farním dvoře. Sraz bude v 15.oo hodin.

Přílohy

4. neděle velikonoční
4. neděle velikonoční