Oznamy pro farnost 14.5.2017

V pátek bude mše svatá věnována rodinám s dětmi.

Mše svaté ve všední den se konají v Pastoračním domě. Po večerní mši svaté v měsíci květnu následuje májová pobožnost.

V neděli jsou mše svaté v kapli svatého Antonína v 9.oo hodin. Tuto neděli je mše svatá v kapli také odpoledne v 15.oo hodin.

Děkuji vám všem, kteří jste přispěli do sbírky na křesťanská média minulou neděli. Vybralo se 7 445,- Kč.

Mše svatá za členy a členky Českého červeného kříže z Ostrožské Lhoty a za dar zdraví bude tuto neděli v kapli svatého Antonína v 15.oo hodin. Odvoz od kostela ve 14.3o hodin.

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě odpoledního posezení na farním dvoře minulou neděli.

V sobotu 20.května, v den 115.výročí narození služebníka Božího P.Antonína Šuránka, proběhne na Antonínku oblastní setkání Sekulárního františkánského řádu. Vzpomínkovou bohoslužbu bude sloužit P.Pavel Uhřík, který patřil mezi jeho žáky. Všichni jsou srdečně zváni.

Přílohy

5. neděle velikonoční
5. neděle velikonoční