Oznamy pro farnost 28.5.2017

Na tento týden připadá první pátek v měsíci.

V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit u kostelníků nebo u mne.

V pátek bude mše svatá věnována rodinám s dětmi.

V neděli 28.května přistoupí děti z naší farnosti k prvnímu svatému přijímání při mši svaté v 9.oo hodin, tentokrát v kapli svatého Antonína.

Tuto neděli se koná sbírka na opravy našeho kostela.

Mše svaté ve všední den se konají v Pastoračním domě. Po večerní mši svaté v měsíci květnu následuje májová pobožnost.

V neděli jsou mše svaté v kapli svatého Antonína v 9.oo hodin. Tuto neděli je mše svatá v kapli také odpoledne v 15.oo hodin.

Do konce června je třeba přihlásit děti do vyučování náboženství na příští školní rok. Přihlášky rozdám dětem v hodinách náboženství nebo si je také můžete vyzvednout u mne na faře. Vyplněnou přihlášku odevzdávejte do schránky na faře nebo do mých rukou.

Příští rok má v naší farnosti proběhnout udělování svátosti biřmování. Biřmování plánujeme na září roku 2018, termín bude ještě upřesněn. Přihlášky je možno si vyzvednout a odevzdat mně osobně do rukou. K biřmování mohou přistoupit ti, kdo dosáhnout 15 let. Příprava na biřmování začne v září.

Dne 10.6.2017 uzavřou církevní sňatek ve farním kostele sv.Vavřince v Hluku Ondřej Bachan, bytem v Ostrožské Lhotě č.429 a Gabriela Smištíková, bytem v Ostrožské Lhotě č.130.

Dne 10.6.2017 uzavřou církevní sňatek v kapli svatého Antonína snoubenci Michal Ježek, bytem Ostrožská Lhota č.495 a Jitka Libigerová, bytem Osek nad Bečvou.

Tuto neděli se koná sbírka na opravy našeho kostela.

Přílohy

7. neděle velikonoční
7. neděle velikonoční