Průvodce adventem - duchovní povzbuzení na každý den

"Malý recept" jak lépe prožít dobu adventní je zde

Blížíme se k vánocům
nebo
- což je výstižnější -
štveme se k nim
nebo,
zaměstnáni něčím jiným,
necháváme se k nim hnát,
každý svým krokem, svým stylem.
Vhodnější by bylo očekávání.
Ne ovšem pouze čekání na svátky ...
Rozhodující je čekání na Boha.
(Gustav Ebeling)

Když slavíme advent,
podílíme se na stesku lidstva po příchodu Boha (po setkání s Bohem).
Věříme v tento příchod (v toto setkání).
Bůh se k nám blíží stále více, příchází do naší temnoty.
Připomínáme si a vzpomínáme na to,
že Bůh před dvěma tisíci lety vstoupil do našeho světa příchodem Ježíše,
myslíme na jeho dnešní příchod do našeho společenství,
do života každého z nás a očekáváme jeho zjevení na konci času.
(A. Pereira)