Oznamy pro farnost 4.6.2017

V pátek bude mše svatá věnována rodinám s dětmi.

Při sbírce na opravy našeho kostela minulou neděli se vybralo 20 759.- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Poděkování patří také všem, kteří se nějak podíleli na přípravě a pěkném průběhu slavnosti prvního svatého přijímání dětí.

Mše svaté ve všední den se konají v Pastoračním domě.

V neděli jsou mše svaté v kapli svatého Antonína v 9.oo hodin.

Tuto neděli se koná v kapli pouť Matice svatoantonínské. Poutní mši svatou slouží P.Jan Dohnal OFM v 10.3o hodin. Tuto neděli odpoledne v kapli mše svatá nebude.

Do konce června je třeba přihlásit děti do vyučování náboženství na příští školní rok. Přihlášky rozdávám dětem v hodinách náboženství nebo si je také můžete vyzvednout u mne na faře. Vyplněnou přihlášku odevzdávejte do schránky na faře nebo do mých rukou.

Příští rok má v naší farnosti proběhnout udělování svátosti biřmování. Biřmování plánujeme na září roku 2018, termín bude ještě upřesněn. Přihlášky je možno si vyzvednout a odevzdat mně osobně do rukou. K biřmování mohou přistoupit ti, kdo dosáhnou 15 let. Příprava na biřmování začne v září.

Dne 10.6.2017 uzavřou církevní sňatek ve farním kostele sv.Vavřince v Hluku Ondřej Bachan, bytem v Ostrožské Lhotě č.429 a Gabriela Smištíková, bytem v Ostrožské Lhotě č.130.

Dne 10.6.2017 uzavřou církevní sňatek v kapli svatého Antonína snoubenci Michal Ježek, bytem v Ostrožské Lhotě č.495 a Jitka Libigerová, bytem v Oseku nad Bečvou.

Tuto neděli se koná sbírka na církevní školy v diecézi.

Na příští neděli 11.června se chystá farní den. Program začíná ve 14.3o hodin na dvoře fary. Všichni jste srdečně zváni.

Přílohy

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO