Oznamy pro farnost 11.6.2017

V pátek bude mše svatá věnována rodinám s dětmi.

Při sbírce na církevní školství v naší diecézi minulou neděli se vybralo 5 186- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Mše svaté ve všední den se konají v Pastoračním domě. V neděli jsou mše svaté v kapli svatého Antonína v 9.oo hodin. Příští neděli se koná v kapli pouť „Hlavní“.

Do konce června je třeba přihlásit děti do vyučování náboženství na příští školní rok. Přihlášky rozdávám dětem v hodinách náboženství nebo si je také můžete vyzvednout u mne na faře. Vyplněnou přihlášku odevzdávejte do schránky na faře nebo do mých rukou.

Dne 24.6.2017 uzavřou církevní sňatek v kapli svatého Antonína snoubenci Radek Nohál, bytem v Ostravě a Gabriela Hájková, bytem Ostrožské Lhotě č.514.

Tuto neděli 11.června jste všichni zváni na farní den. Program začíná ve 14.3o hodin na dvoře fary v Ostrožské Lhotě.

V cukrárně u Budařů je opět možnost si zakoupit stravenky na hlavní pouť 18. 6. na Antonínku. Cena je 85 Kč.

V poutním odpoledni tentokrát vystoupí CM Malý pramének a CM Pramének při ZUŠ v Uh. Ostrohu.

V úterý 4. 7. zve Matice svatoantonínská všechny na pěší pouť z Antonínku na Velehrad. Vychází se v 6:00. Pro lepší organizaci bude dobré, když se poutníci ze Lhoty přihlásí u Aleny Skřenkové.

I letos jsou všechny věkové kategorie zvány na Antonínovo léto, které se bude konat od 9. – 14. 7. Zahájí se opět v neděli piknikem. Po celý týden bude na Antonínku mše svatá v 18:00. Pro lepší představu organizátorů můžete u Aleny Skřenkové nahlásit děti, které na Antonínek budou přicházet.

Přílohy

Slavnost Nejsvětější Trojice
Slavnost Nejsvětější Trojice