Pořad bohoslužeb v červenci 2017

POZOR!!!
MŠE SV. V PASTORAČNÍM DOMĚ P.A.ŠURÁNKA (všední dny) A V KAPLI SV. ANTONÍNA (neděle)!

1.7.2017 sobota   18.00 h Za zemřelého manžela Petra Poláška a živou i zemřelou rodinu
2.7.2017 neděle13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
3.7.2017 pondělí Svátek sv. Tomáše, apoštola 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
4.7.2017 úterý Připomínka sv. Prokopa, opata a připomínka sv. Alžběty Portugalské   mše sv. nebude
5.7.2017 středa Slavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy 18.00 h Za rodinu Kočí, Radochovu, Vodákovu, Malušovu a duše v očistci
6.7.2017 čtvrtek Připomínka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice 18.00 h Za zemřelého manžela a živou i zemřelou rodinu
7.7.2017 pátek   18.00 h Za zemřlého Antonína Žajdlíka, dvě manželky, dceru a živou i zemřelou rodinu
8.7.2017 sobota   18.00 h Za zemřelého otce a celou živou i zemřelou rodinu
9.7.2017 neděle14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
10.7.2017 pondělí   18.00 h Za zemřelou Annu Kotačkovu, manžela, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
11.7.2017 úterýSvátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy   mše sv. nebude
12.7.2017 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
13.7.2017 čtvrtek Připomínka sv. Jindřicha 18.00 h Za zemřelou rodinu Lacinovu a Malíkovu
14.7.2017 pátek Připomínka bl. Hroznaty, mučedníka a připomínka sv. Kamila de Lellis, kněze 18.00 h Za zemřelého Stanislava Budaře, zemřelé rodiče a zemřelou rodinu Budařovu a Páčovu
15.7.2017 sobota Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zemřelého Miloslava Gottvalda, manželku, sourozence a rodiče
16.7.2017 neděle15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
17.7.2017 pondělí Připomínka bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé a zemřelé
18.7.2017 úterý     mše sv. nebude
19.7.2017 středa   18.00 h Za našeho rodáka Stanislava Lagu a celou živou i zemřelou rodinu
20.7.2017 čtvrtek Připomínka sv. Apolináře, biskupa a mučedníka 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
21.7.2017 pátek Připomínka sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve 16.00 h Pohřeb zemřelého Antonína Radocha
22.7.2017 sobota Památka sv. Marie Magdalény 18.00 h Za rodinu Pálkovu
23.7.2017 neděle16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa padesátníky, šedesátníky, sedmdesátníky a ostatní farníky
24.7.2017 pondělí Připomínka sv. Šarbela Makhlůfa, kněze 18.00 h Za Jakuby a Anny z farnosti
25.7.2017 úterý Svátek sv. Jakuba, apoštola   mše sv. nebude
26.7.2017 středa Památka sv. Jáchyma a Anny rodičů Panny Marie 18.00 h Za živou i zemřelou rodinu Minaříkovu, Ivanovu a duše v očistci
27.7.2017 čtvrtek Připomínka sv. Gorazda a druhů 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
28.7.2017 pátek   18.00 h Na úmysl dárce
29.7.2017 sobotaPamátka sv. Marty 18.00 h Z zemřelou Boženu a Jakuba Dominikovy a celou živou i zemřelou rodinu
30.7.2017 neděle17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
31.7.2017 pondělí Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka