Pořad bohoslužeb v srpnu 2017

POZOR!!!
MŠE SV. V PASTORAČNÍM DOMĚ P.A.ŠURÁNKA (všední dny) A V KAPLI SV. ANTONÍNA (neděle)!

1.8.2017 úterý Památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve   mše sv. nebude
2.8.2017 středa Připomínka sv. Eusebia z Vercelli, biskupa; připomínka sv. Petra Juliána Eymarda, kněze a připomínka Panny Marie, Královny andělů 18.00 h Za zemřelého Josefa Lopatu, manželku k nedožitým devadesátinám, duše v očistci a Boží ochranu pro celou rodinu
3.8.2017 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého Josefa Bartoše, zetě, dvoje zemřelé rodiče, za živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
4.8.2017 pátek Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze 18.00 h Za zemřelého Jaromíra Páče, manželku, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
5.8.2017 sobota Připomínka Posvěcení římské baziliky Panny Marie 18.00 h Za zemřelou Annu Hyrákovu, manžela, dceru a zetě
6.8.2017 neděleSvátek Proměnění Páně9.00 hZa farníky
7.8.2017 pondělí Připomínka sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků a připomínka sv. Kajetána, kněze 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
8.8.2017 úterý Památka sv. Dominika, kněze   mše sv. nebude
9.8.2017 středa Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy 18.00 h Za rodinu Šmehlíkovu a ochranu i vedení Duchem svatým
10.8.2017 čtvrtek Svátek sv. Vavřince, mučedníka 18.00 h Za dary Ducha svatého, sílu, trpělivost a pokoj v srdci
11.8.2017 pátek Památka sv. Kláry, panny 18.00 h Za zemřelou rodinu Lacinovu a Malíkovu
12.8.2017 sobota Připomínka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice18.00 h Za zemřelou Anežku Gottvaldovu, manžela, sourozence a rodiče
13.8.2017 neděle19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
14.8.2017 pondělí Památka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka 18.00 h Na poděkování za 70 let života Boží ochranu v dalších letech a zemřelé rodiče
15.8.2017 úterý Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 18.00 h   Za členky Rytířstva Neposkvněné Panny Marie živé a zemřelé
16.8.2017 středa   18.00 h Za zemřelou Marii Kotačkovu, manžela, dceru, zemřelé rodiče a dar zdraví
17.8.2017 čtvrtek Připomínka sv. Štěpána Uherského 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
18.8.2017 pátek   18.00 h Na poděkování za 55 let manželství a živou i zemřelou rodinu
19.8.2017 sobotaPřipomínka sv. Jana Eudese, kněze18.00 h Za babičku Šavarovu a duše v očistci
20.8.2017 neděle20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
21.8.2017 pondělí Památka sv. Pia X., papeže 18.00 h Za živou a zemřelou rodinu Mikulíkovu, Vašatovu, Marcela Marciňáka a duše v očistci
22.8.2017 úterý Památka Panny Marie Královny   mše sv. nebude
23.8.2017 středa Připomínka sv. Růženy z Limy, panny 18.00 h Za vedení Duchem svatým pro vnuky do nového školního roku
24.8.2017 čtvrtek Svátek sv. Bartoloměje, apoštola 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
25.8.2017 pátek Připomínka sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků; připomínka sv. Ludvíka, připomínka sv. Josefa Kalasanského, kněze a připomínka bl. Metoděje Dominika Trčky, kněze 18.00 h Za zemřelého Františka a Marii Hyrákovy, rodiče a duše v očistci
26.8.2017 sobota   18.00 h Za dědečka Tomečka a duše v očistci
27.8.2017 neděle21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
28.8.2017 pondělí Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
29.8.2017 úterý Památka Umučení sv. Jana Křtitele   mše sv. nebude
30.8.2017 středa   18.00 h Za rodinu Tomčalovu a Grabcovu, za dar zdraví, Boží ochranu a šťastné návraty
31.8.2017 čtvrtek   18.00 h Za zemřelou Marii Příkazskou, zemřelou Marii Šišperovu a duše v očistci