Oznamy pro farnost 18.6.2017

V pátek bude mše svatá věnována rodinám s dětmi.

Mše svaté ve všední den se konají v Pastoračním domě. V neděli jsou mše svaté v kapli svatého Antonína v 9.oo hodin.

Tuto neděli se koná v kapli svatého Antonína pouť „Hlavní“.

Do konce června je třeba přihlásit děti do vyučování náboženství na příští školní rok. Přihlášky rozdávám dětem v hodinách náboženství nebo si je také můžete vyzvednout u mne na faře. Vyplněnou přihlášku odevzdávejte do schránky na faře nebo do mých rukou.

Dne 24.6.2017 uzavřou církevní sňatek v kapli svatého Antonína snoubenci Radek Nohál, bytem v Ostravě a Gabriela Hájková, bytem v Ostrožské Lhotě č.514.

Poděkování patří všem, kdo se zapojili do přípravy farního dne minulou neděli.

V úterý 4. 7. zve Matice svatoantonínská všechny na pěší pouť z Antonínku na Velehrad. Vychází se v 6.oo hodin. Pro lepší organizaci bude dobré, když se poutníci ze Lhoty přihlásí u Aleny Skřenkové.

I letos jsou všechny věkové kategorie zvány na Antonínovo léto, které se bude konat od 9. – 14. 7. Zahájí se opět v neděli piknikem. Po celý týden bude na Antonínku mše svatá v 18.oo hodin. Pro lepší představu organizátorů můžete u Aleny Skřenkové nahlásit děti, které na Antonínek budou přicházet.

Za necelé dva měsíce začíná /b>Celostátní setkání mládeže v Olomouci. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků, společenství církve. Obracíme se zvláště na vás mladé, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: olomouc2017.signaly.cz

Františkáni zvou všechny - mladé, starší, rodiny s dětmi - na Svatý Antonínek. V rámci poutě sv. Petra a Pavla se uskuteční v neděli 2. července v 15.00 hodin na venkovním prostranství vedle kaple sv. Antonína koncert  křesťanské folkové skupiny SLNOVRAT ze Slovenska. Pořádá Sekulární františkánský řád. Vstupné dobrovolné.

Tuto neděli se koná sbírka na opravy našeho kostela.

Přílohy

11. neděle v mezidobí
11. neděle v mezidobí