Oznamy pro farnost 25.6.2017

V pátek bude mše svatá věnována rodinám s dětmi.

Mše svaté ve všední den se konají v Pastoračním domě. V neděli jsou mše svaté v kapli svatého Antonína v 9.oo hodin.

Příští neděli se koná v kapli svatého Antonína pouť „sv.Petra a Pavla“.

Do konce června je třeba přihlásit děti do vyučování náboženství na příští školní rok. Přihlášky si můžete vyzvednout u mne. Vyplněnou přihlášku odevzdávejte do schránky na faře nebo do mých rukou.

Františkáni zvou všechny - mladé, starší, rodiny s dětmi - na Svatý Antonínek. V rámci poutě sv. Petra a Pavla se uskuteční v neděli 2. července v 15.00 hodin na venkovním prostranství vedle kaple sv. Antonína koncert  křesťanské folkové skupiny SLNOVRAT ze Slovenska. Pořádá Sekulární františkánský řád. Vstupné dobrovolné.

Všichni jste srdečně zváni na poutní zájezd, který v sobotu 5. srpna pořádá Matice svatoantonínská. Navštívíme Slatinice u Olomouce (první působiště P. Šuránka), poutní místo Krakovec, muzeum tvarůžků, ... Nabízí se možnost objednání obědů za 99 Kč. Cena zájezdu je 300 Kč. Přihlásit se a dát peníze můžete u Josefa Míška, nebo Aleny Skřenkové. 

Přílohy

12. neděle v mezidobí
12. neděle v mezidobí