Oznamy pro farnost 23.7.2017

Mše svaté ve všední den se konají v Pastoračním domě P.Antonína Šuránka v Ostrožské Lhotě v 18.oo hodin.

V neděli jsou mše svaté v kapli svatého Antonína v 9.oo hodin.

Tuto neděli, při mši svaté v 9.oo hodin v kapli svatého Antonína, za účasti krojovaných, oslaví naše farnost patrona kostela svatého Jakuba Staršího.

Šedesátníci darovali na opravy kostela 2 100,- Kč. Sedmdesátníci darovali na opravy kostela 3 200,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Tuto neděli se koná hodová sbírka na opravy kostela v Ostrožské Lhotě.