Oznamy pro farnost 30.7.2017

Mše svaté ve všední den se konají v Pastoračním domě P.Antonína Šuránka v Ostrožské Lhotě v 18.oo hodin.

V neděli jsou mše svaté v kapli svatého Antonína v 9.oo hodin.

Rád bych ještě jednou poděkoval všem, kdo se zapojili do příprav a přispěli tak k důstojnému průběhu hodových oslav patrona našeho kostela svatého Jakuba.

Jakubové a Anny darovali na opravy kostela 1 700,- Kč.

Při hodové sbírce na opravy našeho kostela minulou neděli se vybralo 26 703,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Na tento týden připadá první pátek v měsíci.

V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit v sakristii.