Oznamy pro farnost 6.8.2017

Římskokatolická farnost Ostrožská Lhota vyslovuje velké poděkování farnosti Blatnice pod Svatým Antonínkem, panu faráři P.Zdeňkovi Stodůlkovi, i Matici Svatoantonínské za finanční příspěvek 100 000,- Kč na opravu kostela v Ostrožské Lhotě. Naše farnosti zvláštním způsobem propojuje osobnost služebníka Božího P.Antonína Šuránka a jsme velmi vděční za každý velkorysý dar, který pomůže důstojně opravit kostel, ve kterém byl pokřtěn.

Mše svaté ve všední den se konají v Pastoračním domě P.Antonína Šuránka v Ostrožské Lhotě v 18.oo hodin.

V neděli jsou mše svaté v kapli svatého Antonína v 9.oo hodin.