Pořad bohoslužeb v září 2017

POZOR!!!
MŠE SV. V PASTORAČNÍM DOMĚ P.A.ŠURÁNKA (všední dny) A V KAPLI SV. ANTONÍNA (neděle)!

1.9.2017 pátek   18.00 h Za živé i zemřelé pětapadesátníky, ostatní spolužáky a jejich rodiny
2.9.2017 sobota   18.00 h Za dar zdraví a živou i zemřelou rodinu
3.9.2017 neděle22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
4.9.2017 pondělí   18.00 h Prosba o pomoc Ducha svatého na začátku školního roku
5.9.2017 úterý Připomínka bl. Terezie z Kalkaty   mše sv. nebude
6.9.2017 středa   18.00 h Za zemřelou Boženu Ratajskou a dvoje zemřelé rodiče
7.9.2017 čtvrtek Připomínka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka 18.00 h Za zemřelou rodinu Maluškovu, Turčinovu a duše v očistci
8.9.2017 pátek Svátek Narození Panny Marie 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé a zemřelé
9.9.2017 sobota Připomínka sv. Petra Klavera, kněze 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
10.9.2017 neděle23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
11.9.2017 pondělí   18.00 h Za živé i zemřelé Marie z farnosti
12.9.2017 úterý Připomínka Jména Panny Marie   mše sv. nebude
13.9.2017 středa Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
14.9.2017 čtvrtek Svátek Povýšení svatého Kříže 18.00 h Za zemřelého otce a celou živou i zemřelou rodinu
15.9.2017 pátek Památka Panny Marie Bolestné 18.00 h Za zemřelou Marii Páčovu, manžela, za živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
16.9.2017 sobota Památka sv. Ludmily, mučednice 18.00 h Za živé i zemřelé Ludmily z farnosti
17.9.2017 neděle24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
18.9.2017 pondělí   18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní a prosba o dary Ducha svatého a ochranu andělů strážných
19.9.2017 úterý Připomínka sv. Januária, biskupa a mučedníka   mše sv. nebude
20.9.2017 středa Památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
21.9.2017 čtvrtek Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 18.00 h Na poděkování za dožití 80 roků, za zemřelého manžela, zemřelé rodiče a dar zdraví Panně Marii
22.9.2017 pátek   18.00 h Za zemřelou Marii Botkovu, dceru, zetě a živou i zemřelou rodinu
23.9.2017 sobota Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 18.00 h Na poděkování za 50 roků manželství a dar zdraví pro celou rodinu
24.9.2017 neděle25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
25.9.2017 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
26.9.2017 úterý Připomínka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků   mše sv. nebude
27.9.2017 středa Památka sv. Vincence de Paul, kněze 18.00 h Za zemřelého Jaromíra Žajdlíka, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví pro celou živou rodinu
28.9.2017 čtvrtek Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze 18.00 h Za zemřelého Václava Macha, celou živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
29.9.2017 pátek Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů   mše sv. nebude
30.9.2017 sobota Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve   mše sv. nebude