Pořad bohoslužeb v říjnu 2017

POZOR!!!
MŠE SV. V PASTORAČNÍM DOMĚ P.A.ŠURÁNKA (všední dny) A V KAPLI SV. ANTONÍNA (neděle)!

1.10.2017 neděle26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
2.10.2017 pondělíPamátka svatých andělů strážných   mše sv. nebude
3.10.2017 úterý     mše sv. nebude
4.10.2017 středa Památka sv. Františka z Assisi   mše sv. nebude
5.10.2017 čtvrtek   mše sv. nebude
6.10.2017 pátekPřipomínka sv. Bruna, kněze 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé a zemřelé
7.10.2017 sobotaPamátka Panny Marie Růžencové 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
8.10.2017 neděle27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
9.10.2017 pondělí Připomínka sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků a připomínka sv. Jana Leonardiho, kněze 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
10.10.2017 úterý     mše sv. nebude
11.10.2017 středa Připomínka sv. Jana XXIII., papeže 18.00 h Za Ludmilu Radochovu, manžela, syna, dceru a zetě
12.10.2017 čtvrtek Připomínka sv. Radima, biskupa18.00 h Za zemřelé rodiče, sestru a živou rodinu
13.10.2017 pátek   18.00 h Za zemřelou Františku a Františka Libosvárovy a živou i zemřelou rodinu
14.10.2017 sobota Připomínka sv. Kalista I., papeže a mučedníka 18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za dožití 85 let a dar zdraví
15.10.2017 neděle28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
16.10.2017 pondělí Připomínka sv. Hedviky, řeholnice a připomínka sv. Markéty Maria Alacoque, panny 18.00 h Na poděkování za 80 let života a živou i zemřelou rodinu
17.10.2017 úterý Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka   mše sv. nebude
18.10.2017 středa Svátek sv. Lukáše, evangelisty 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
19.10.2017 čtvrtek Připomínka sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněze a druhů, mučedníků a připomínka sv. Pavla od Kříže, kněze 18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní a prosba o dary Ducha svatého a ochranu andělů strážných
20.10.2017 pátek   18.00 h Za zemřelého Josefa Pavelku, švagra a dvoje zemřelé rodiče
21.10.2017 sobota Připomínka bl. Karla Rakouského 18.00 h Za rodinu Dominikovu
22.10.2017 neděle29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
23.10.2017 pondělí Připomínka sv. Jana Kapistránského, kněze 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
24.10.2017 úterý Připomínka sv. Antonína Marie Klareta, biskupa   mše sv. nebude
25.10.2017 středa   18.00 h Za zemřelého Jiřího Bartoňka a živou i zemřelou rodinu
26.10.2017 čtvrtek   18.00 h Za zemřelou Annu Kotačkovu, manžela, dvoje zemřelé rodiče a duše v očistci
27.10.2017 pátek   18.00 h Za vojíny z naší obce padlé v První světové válce
28.10.2017 sobota Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 18.00 h Za zemřelou Ludmilu Křápkovu, manžela, dceru, vnuka a celou živou i zemřelou rodinu
29.10.2017 neděleSlavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA9.00 hZa farníky
30.10.2017 pondělí   18.00 h Za zemřelého Františka Radocha, dvoje zemřelé rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
31.10.2017 úterý Připomínka sv. Wolfganga, biskupa   mše sv. nebude